sange

TERMINOLOGIE

 1. Accompanying Drop=Stropi de însoţire/periferici – stropi minusculi care se formează în jurul unei picături ori al unei bălţi de sânge.
 2. Altered Stain =Pată alterată – o pată de sânge ale cărei caracteristici indică apariţia unei modificări fizice.
 3. Angle of Impact=Unghi de impact – un unghi format din căderea unui strop de sânge pe o suprafaţă plană – ţintă.
 4. Area of Convergence=Aria(zona) de convergenţă – aria care conţine intersectarea axelor longitudinale ale stropilor de sânge şi care arată, în 2D, locaţia sursei de sânge în raport cu suprafaţa.
 5. Area of Origin=Aria de origine – locaţia tridimensională a sursei de stropi.
 6. Backspatter Pattern= Model de împroşcare/împrăştiere posterioară– un model creat de stropii de sânge care sunt aruncaţi în direcţie opusă faţă de forţa externă care i-a provocat; e asociat cu un orificiu de intrare creat de un proiectil.
 7. Blood Clot=Cheag de sânge – o masă gelationoasă formată de un mecanism complex implicând hematii, fibrinogen, trombocite şi alte elemente.
 8. Bloodstain= Pată de sânge – depozit de sânge pe o suprafaţă.
 9. Bloodstain Pattern= Model de pată de sânge – o grupare sau o distribuire de stropi sau pete de sânge care arată, prin forme repetitive sau regulate, ordonarea sau aranjarea într-un anume fel.
 10. Bubble Ring=Inel de bulă – un contur în interiorul unei pete de sânge, rezultat din prezenţa aerului(a unei bule de aer) în sânge (strop sau pată).
 11. Cast-off Pattern=Model/urmă de împroşcare/împrăştiere – un model de pată de sânge compus din stropi desprinşi de pe un obiect aflat în mişcare
 12. Cessation Cast-off Pattern= Model/urmă de împroşcare/împrăştiere discontinuă/întreruptă – un model de pată de sânge compus din stropi desprinşi de pe un obiect a cărui mişcare a fost frânată/întreruptă/blocată.
 13. Directionality= Direcţionalitatea – caracteristica unei pete de sânge de a indica direcţia în care se mişca stropul în momentul depunerii.
 14. Directional Angle Unghiul direcţional – unghiul dintre axa longitudinală a stropului de sânge şi o linie de referinţă clară de pe suprafaţa ţintă.
 15. Drip Pattern= Model/urmă de picurare – un model de pată de sânge rezultat dintr-un lichid care picură în alt lichid, cel puţin unul dintre ele fiind sânge.
 16. Drip Stain=Pată de picurare – o pată de sânge formată din căderea unui strop/picături pe baza gravitaţiei.
 17. Drip Trail= Cărare de picături – un model de pată de sânge format din mişcarea sursei de picături între două puncte.
 18. Edge Characteristic= Caracteristica marginii – forma marginii unei pete de sânge.
 19. Expiration Pattern= Model/urmă de expirare – un model de pată de sânge rezultat din sângele eliminat împreună cu aerul expirat/ieşit din nas, gură, leziune.
 20. Flow Pattern= Model/urmă de fluid/scurgere/sânge scurs – un model de pată de sânge creată prin mişcarea unui volum de sânge pe o suprafaţă, ca urmare a gravităţii sau a mişcării ţintei.
 21. Forward Spatter Pattern= Model/urmă de împroşcare/împrăştiere – un model de pată de sânge care se formează din stropii proiectaţi în aceeaşi direcţie ca cea a forţei de impact.
 22. Impact Pattern=Model/urmă de impact – model de pată de sânge rezultat din lovirea de către un obiect a unei urme de sânge lichid.
 23. Insect Stain=Pată de insectă – o pată de sânge creată de activitatea unei insecte.
 24. Mist Pattern= Model/urmă de pulverizare – un model de pată de sânge format de particule mici de sânge împroşcat/pulverizat, ca urmare a forţei aplicate.
 25. Parent Stain=Pata de origine/sursă/primară – o pată de sânge din care provin stropii sateliţi.
 26. Perimeter Stain= Pata de contur/perimetru – o pată alterată care păstrează caracteristicile periferice ale petei originare.
 27. Pool=Baltă – o pată rezultată din acumularea de sânge lichid pe o suprafaţă.
 28. Projected Pattern= Model/urmă de proiectare – model de pată de sânge format prin evacuarea unui volum de sânge ca urmare a exercitării unei presiuni.
 29. Satellite Stain=Stropi sateliţi – stropi mici de sânge formaţi în jurul unui strop primar căzut pe o suprafaţă.
 30. Saturation Stain=Pată de absorbţie – o pată de sânge rezultată din acumularea de sânge lichid într-un material absorbant.
 31. Serum Stain=Pată seroasă – pata rezultată din serul care se separă din sânge în timpul coagulării.
 32. Spatter Stain= Pată/urmă de împroşcare – pată de sânge formată de un strop dispersat în aer ca urmare a forţei aplicate sursei de sânge lichid.
 33. Splash Pattern=Model/urmă de stropire – o pată de sânge creată de căderea/scurgerea de sânge lichid pe o suprafaţă.
 34. Swipe Pattern Urmă creată prin transferul de sânge de pe o suprafaţă pe alta, indicând mişcarea între cele două suprafeţe.
 35. Target= Ţinta – suprafaţa pe care se află sângele.
 36. Transfer Stain= Urmă/pată de transfer – o pată rezultată din contactul dintre o suprafaţă cu sânge şi o altă suprafaţă.
 37. Void= Lacună – absenţa sângelui într-o urmă/pată/model având continuitate relativă.
 38. Wipe Pattern= Urmă/model de ştergere(dâră) – o pată modificată ca urmare a mişcării unui obiect printr-o pată umedă preexistentă.

 

 1. Accompanying Drop
 2. Altered Stain
 3. Angle of Impact
 4. Area of Convergence
 5. Area of Origin
 6. Backspatter Pattern
 7. Blood Clot
 8. Bloodstain
 9. Bloodstain Pattern
 10. Bubble Ring
 11. Cast-off Pattern
 12. Cessation Cast-off Pattern
 13. Directionality
 14. Directional Angle
 15. Drip Pattern
 16. Drip Stain
 17. Drip Trail
 18. Edge Characteristic
 19. Expiration Pattern
 20. Flow Pattern
 21. Forward Spatter Pattern
 22. Impact Pattern
 23. Insect Stain
 24. Mist Pattern
 25. Parent Stain
 26. Perimeter Stain
 27. Pool
 28. Projected Pattern
 29. Satellite Stain
 30. Saturation Stain
 31. Serum Stain
 32. Spatter Stain
 33. Splash Pattern
 34. Swipe Pattern
 35. Target
 36. Transfer Stain
 37. Void
 38. Wipe Pattern