„Criminalistica este o ştiinţă de dată relativ recentă. Diferitele metode sau practici folosite în activitatea organelor de urmărire penală la descoperirea, ridicarea şi examinarea urmelor infracţiunilor, precum şi metodele folosite de experţi în diferite ramuri de activitate ştiinţifică au fost întrunite într-o singură disciplină abia în a  doua jumătate a secolului XIX, stabilindu-se metode proprii ...