Din punct de vedere psihologic, interogatoriul este înţeles ca fiind “contactul interpersonal verbal relativ tensionat emoţional, desfăşurat sistematic şi organizat ştiinţific pe care-l poartă reprezentantul autorităţii publice cu persoana bănuită în scopul culegerii de date şi informaţii despre o faptă antisocială în vederea prelucrării şi verificării ulterioare pentru a identifica autorii, a lămuri împrejurările în ...