Terminologie BPA (Bloodstain pattern analysis)

Scris de Admin-criminalistic.ro la November 6th, 2016
sange

TERMINOLOGIE Accompanying Drop=Stropi de însoţire/periferici – stropi minusculi care se formează în jurul unei picături ori al unei bălţi de sânge. Altered Stain =Pată alterată – o pată de sânge ale cărei caracteristici indică apariţia unei modificări fizice. Angle of Impact=Unghi de impact – un unghi format din căderea unui strop de sânge pe o ...

Seminar profesional „UTILIZAREA METODELOR DE PROFILAJ ÎN INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ”

Scris de Admin-criminalistic.ro la September 26th, 2016
profiling

    În perioada 21-23 septembrie 2016 s-a desfăşurat în Aula Magna a Universităţii „1 Decembrei 1918” din Alba Iulia, seminarul profesional cu tema : „UTILIZAREA METODELOR DE PROFILAJ ÎN INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ”      Conferinţa s-a adresat în primul rând procurorilor, criminaliştilor, medicilor legişti dar şi avocaţilor şi studenţilor.     Organizatori ai acestei conferinţe a fost Conf. Univ. Dr. ...

“EFECTUL CSI” – O NOUĂ PROBLEMATICĂ ÎN ŞTIINŢELE FORENSIC

Scris de Admin-criminalistic.ro la February 16th, 2014
csi

  Expert Criminalist Claudia Moşoarcă             În ultimul deceniu, o nouă şi deosebită problemă a suscitat atenţia specialiştilor din domeniul juridic: „efectul CSI”, adică impactul negativ produs de filmele/serialele poliţiste gen „CSI Investigation”, „CSI Miami” ori „Dexter”, asupra modului în care publicul percepe, cunoaşte şi apreciază metodele şi tehnicile folosite în ştiinţele forensic. În S.UA., fenomenul ...

Dexter, CSI…știință sau ficțiune?

Scris de Admin-criminalistic.ro la February 15th, 2014
dexter

Ce părere aveți despre serialele de genul Dexter sau CSI? Credeți că reprezintă realitatea în investigația criminalistică de peste ocean? Multe persoane cad în capcanele acestor filme și confundă realitatea cu ficțiunea. Mult mai grav este faptul că majoritatea fanilor acestor seriale nu cunosc bariera dintre știință și ficțiune. Necunoscând aceste bariere ajung să compare ...

Consideraţii psihologice privind mărturia de bună credinţă – repere particularizante din perspectiva martorului mincinos

Scris de Admin-criminalistic.ro la January 18th, 2014
criminalistic.ro

Crina Andreia Buliga, Absolvent Master Știite Penale Codul penal incriminează mărturia mincinoasă alături de celelalte infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, acţiunile sau inacţiunile care caracterizează latura obiectivă a acestor infracţiuni afectează adevărul necesar înfăptuirii justiţiei. Sub aspect subiectiv, acţiunile sau omisiunile se situează la nivelul psihologic al simulării în forme pozitive sau negative (de ascundere a ...

Fotografia aeriană efectuată cu ajutorul mijloacelor de zbor U.A.V.

Scris de Admin-criminalistic.ro la July 4th, 2013
DCIM100GOPRO

          Criminalist Ag.Pr. de poliție Predescu SilviuServiciul Criminalistic Timiș  Echipamentul şi tehnicile de fotografiere s-au schimbat, dar nevoia de adevăr şi acurateţe în înregistrarea documentară a locului faptei a rămas şi va rămâne aceeaşi.Evoluţia tehnicii şi perfecționareamijloacelor moderne de punere în practică, fac din criminalistică o ştiinţă care se perfecţionează continuu. Din vremea profesorului R.A. Reiss ...

Vreau să devin criminalist ?!

Scris de Admin-criminalistic.ro la January 29th, 2013
dexter_510

         Scriu acest topic datorită multitudinii de mesaje primite pe site, prin care nenumăraţi elevi sau studenţi, în special domnişoare,  se arată interesaţi de această “meserie”.          Spiritul justiţiarului cu minte ageră, descris de medicul scoțian Arthur Conan Doyle în celebra sa operă Sherlock Holmes, se pare că incită din ce în ce mai mulţi tineri ...

Start în Criminalistică şi Profiling

Scris de Admin-criminalistic.ro la March 25th, 2012

Asociaţia Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (ASPSE) organizează anual proiecte pe teme ţintă pentru studenţi precum  Resurse Umane, Psihoterapie sau Art Terapie. Acestea au ca scop prezentarea unei perspective realiste asupra domeniului vizat. De aceea, ne-am gândit... cum ar fi să facem un proiect care să aibă ca temă fundamentală intersecţia dintre criminalistică şi profiling. ...

Apariţia criminalisticii ca ştiinţă

Scris de Admin-criminalistic.ro la February 1st, 2012

„Criminalistica este o ştiinţă de dată relativ recentă. Diferitele metode sau practici folosite în activitatea organelor de urmărire penală la descoperirea, ridicarea şi examinarea urmelor infracţiunilor, precum şi metodele folosite de experţi în diferite ramuri de activitate ştiinţifică au fost întrunite într-o singură disciplină abia în a  doua jumătate a secolului XIX, stabilindu-se metode proprii ...

Evoluţii tehnice folosite în investigarea criminalistică.

Scris de Admin-criminalistic.ro la October 1st, 2011

      În decursul ultimilor ani ştiinţele forensic au cunoscut o dezvoltare explozivă atât pe plan naţional cât şi internaţional atât în descoperirea probelor cât şi în examinarea acestora. Hans Gross a definit criminalistica „o ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal”.Această definiţie universal valabilă vine să consolideze importanţa pe care o are investigarea criminalistică ...

Interogatoriu Psihanalitic

Scris de Admin-criminalistic.ro la September 6th, 2011

Din punct de vedere psihologic, interogatoriul este înţeles ca fiind “contactul interpersonal verbal relativ tensionat emoţional, desfăşurat sistematic şi organizat ştiinţific pe care-l poartă reprezentantul autorităţii publice cu persoana bănuită în scopul culegerii de date şi informaţii despre o faptă antisocială în vederea prelucrării şi verificării ulterioare pentru a identifica autorii, a lămuri împrejurările în ...

TERORISMUL – REPERE ISTORICE

Scris de Admin-criminalistic.ro la June 23rd, 2011

Preluare Revista Română de Criminalistică nr. 2 Aprilie 2011           Abstract In this article, we shall present a few aspects concerning the organisation and development of some terrorist acts on the territory of Romania, as well as the actions taken by the state bodies competent to prevent and fight against them.One shall refer to terrorist activities carried ...

Interpretarea corectă şi completă a tuturor urmelor descoperite la faţa locului în cazul unui omor

Scris de Admin-criminalistic.ro la April 27th, 2011

Ştiinţa Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice destinate strângerii tuturor probelor necesare stabilirii adevărului[1]. Criminalistica oferă în esenţă, instrumentele ştiinţifice destinate conturării elementelor constitutive ale infracţiunii, identificării făptuitorului şi aplicării unei pedepse potrivit vinovăţiei sale.Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile de bază ce contribuie în mod substanţial la aflarea ...

DELINCVENŢA JUVENILĂ – CAUZE SI CONDITII FAVORIZANTE

Scris de Admin-criminalistic.ro la April 20th, 2011

Delincvenţa juvenilă, este componentă a criminalităţii, o parte a acesteia cu identitate proprie, conferită de categoria de indivizi la care se referă. Această identitate proprie este reflectată şi de caracterul sinuos al acestui fenomen, care nu se suprapune pe evoluţia, pe creşterile şi descreşterile înregistrate de fenomenul infracţional în general. Acest aspect este reliefat şi ...

Criminali în serie – Serial killer

Scris de Admin-criminalistic.ro la February 5th, 2011

Fascinaţia de care se „bucură” din ce în ce mai mult personalitatea psihopatică a „serial killer-ului” în spaţiul investigaţiei ştiinţifice pe de o parte, cât si încurajatoarele încercări în materia profiler a unor talentaţi psihologi şi criminalişi, pe de altă parte, ne face să trecem în revistă, într-o abordare sintetică o serie de opinii de ...

Arme şi obligaţii

Scris de Admin-criminalistic.ro la January 10th, 2011

Începând cu anul 2005, noua lege nr.295 privind regimul armelor şi muniţiilor stabileşte (art.24. a.3) că persoana care  deţine legal o armă are obligaţia să prezinte organului de poliţie competent arma sau armele procurate în condiţiile legii, împreună cu cinci cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului –martor în evidenţele ...

Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută

Scris de Admin-criminalistic.ro la September 2nd, 2010

În august 2009, solicitarea pentru deplasarea în teren a echipei de cercetare a privit descoperirea pe un câmp agricol a unui cadavru cu identitate necunoscută, aflat pe sol în decubit lateral şi prezentând o stare avansată de putrefacţie, care nu a permis identificarea după semnalmente. Poziţia cadavrului şi condiţiile de temperatură ridicată şi umiditate diferită ...

Balistica judiciară

Scris de Admin-criminalistic.ro la August 29th, 2010

Balistica judiciară se ocupă cu studiul construcţiei şi funcţionării armelor de foc, de procesele legate de tragere, precum şi de urmele produse de acestea, toate fiind folosite pentru elucidarea problemelor ridicate de urmărirea penală. În acest scop balistica judiciară, ca ramură a tehnicii criminalistice, a creat metode specifice pentru o mai bună identificare individuală a ...

Particularităţi ale ascultarii persoanelor cu deficienţe fizice

Scris de Admin-criminalistic.ro la August 1st, 2010

Indiscutabil modul de ascultare al persoanelor cu deficiențe cere o procedură puțin mai diferită față de aceea care se aplică deobicei. În primul rând trebuie să se plece de la premisa că, faptul că un om care are o dificiență fizică, nu îl condamnă pe acesta să fie tratat, ca neapărat având și o deficiență ...

Particularităţi ale procesului de identificare a victimelor în cazul atentatelor teroriste

Scris de Admin-criminalistic.ro la June 6th, 2010

Întreaga umanitate, prin istoria ei reflectă dintr-un anumit punct de vedere o adevărată istorie violenţei speciei umane. De-a lungul timpului formele violenţei s-au îmbogăţit, iar pe parcursul evoluţiei societăţii umane chiar au căpătat o amploare din ce în ce mai mare, cu toate mijloacele şi costurile sistemelor de apărare împotriva acesteia care au fost dezvoltate permanent. O ...

Lege nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare

Scris de Admin-criminalistic.ro la May 25th, 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Prezenta lege are drept scop constituirea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, denumit in continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, in special dreptului la viata si la ...

Sistemul automat de identificare pe baza impresiunilor papilare ale persoanelor – AFIS Morphotrak

Scris de Admin-criminalistic.ro la May 16th, 2010

Sistemul AFIS Morphotrak este un sistem automat de codificare, stocare şi comparare a amprentelor şi urmelor papilare, care funcţionează ca o bază de date operativă naţională, informatizată, constituită şi coordonată la nivel central la Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului Gemeral al Poliţiei Române. Tehnologia acestui sistem prezintă multiple avantaje şi a marcat un pas important ...

Aspecte ale comportamentului post-infracţional al delincvenţilor

Scris de Admin-criminalistic.ro la May 7th, 2010

După comiterea unei infracţiuni, făptuitorul ajunge să fie stăpânit de dominanta defensivă, comportamentul său fiind influenţat de o permanentă preocupare de a se disimula şi de a se ascunde spre a scăpa de consecinţele actului săvârşit. În continuare prezentăm componentele acestei defensive, care însă nu apar identic şi obligatoriu ...

Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută

Scris de Admin-criminalistic.ro la May 2nd, 2010

În practica judiciară există situaţii când victima omorului poate fi fără identitate cunoscută : nu se găsesc acte asupra ei, nu există persoane care să dea informaţii despre identitatea ei, iar locul unde a fost descoperit cadavrul nu oferă indicii cu privire la identitate (ex. dacă victima este găsită în locuinţă). În vederea identificării se ...

Depasajul Criminal

Scris de Admin-criminalistic.ro la April 30th, 2010

Depesajul criminal este realizat prin ciopârţirea corpului omenesc în mai multe bucăţi – folosindu-se cel mai ades toporul în secţionarea articulaţiilor – pentru a uşura ascunderea sau distrugerea prin alte mijloace a cadavrului. În analiza acestor răni trebuie să se ţină seama de sediul lor, de amprentele lăsate pe os de către instrument, informaţii despre ...


design de: Web design Timisoara | Bedding by: Luxury bedding collections | Provided by: Calivita EvoLed - Leduri Monumente funerare | Parteneri: Poligraf | Legis