În decursul ultimilor ani ştiinţele forensic au cunoscut o dezvoltare explozivă atât pe plan naţional cât şi internaţional atât în descoperirea probelor cât şi în examinarea acestora. Hans Gross a definit criminalistica „o ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal”.Această definiţie universal valabilă vine să consolideze importanţa pe care o are investigarea criminalistică ...