Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Prezenta lege are drept scop constituirea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, denumit in continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea si combaterea unor categorii de infractiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, in special dreptului la viata si la ...