Sistemul AFIS Morphotrak este un sistem automat de codificare, stocare şi comparare a amprentelor şi urmelor papilare, care funcţionează ca o bază de date operativă naţională, informatizată, constituită şi coordonată la nivel central la Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului Gemeral al Poliţiei Române.

Tehnologia acestui sistem prezintă multiple avantaje şi a marcat un pas important pe linia modernizării poliţiei tehnico-ştiinţifice şi susţinerii eforturilor profesionale ale specialiştilor criminalişti privind:

  • eficientizarea dactiloscopiei, una din cele mai sigure metode de identificare a persoanelor;
  • procesarea operativă a amprentelor şi stabilirea în timp real a identităţii persoanelor şi faptelor comise de acestea în diverse situaţii, cum ar fi: dejucarea unor tentative de fals privind identitatea, conexiunea între fapte şi între făptuitori, semnalarea unor stări de recidivă, evidenţa şi controlul refugiaţilor, azilanţilor, apatrizilor, urmărirea internă şi internaţională a răufăcătorilor, stabilirea identităţii unor persoane sau cadavre cu identitate necunoscută, sistemul fiind permanent operaţional;
  • examinarea dactiloscopică rapidă a amprentelor şi urmelor papilare imprimate fragmentar cu o pondere întâlnită de aproximativ 90% în cauzele cu autori necunoscuţi, venind în contrast cu sistemul clasic de lucru, în care criteriile de organizare şi utilizare a cartotecilor monodactilare se raportau la o situaţie ideală şi anume cerinţa imprimării complete a desenului papilar în vederea atribuirii unei formule de clasificare cât mai exactă;
  • identificarea pe baza urmelor papilare ridicate de la locul faptei a autorilor de infracţiuni la scurt timp sau chiar la data efectuării cercetării la faţa locului, facilitând astfel reducerea numerică a forţelor de poliţie angrenate, a timpului consumat pentru administrarea probatoriului, creşterea gradului de satisfacţie în rândul poliţiştilor şi a imaginii poliţiei în ochii opiniei publice;
  • rezolvarea unor aspecte logistice importante ce vizau organizarea spaţiului de lucru, timpul şi efortul deosebit alocat codificării şi examinării clasice a unui număr mare de fişe dactiloscopice decadactilare acumulat la nivelul cartotecii centrale, toate acţionând în detrimentul operativităţii şi eficienţei;
  • Relaţionează prin interfeţe cu alte tipuri de echipamente electronice de amprentare, fixe sau mobile, amplasate inclusiv în punctele de trecere a frontierei europene de pe teritoriul României;
  • Oferă posibilitatea efectuării căutării rapide pentru două degete solicitate în punctele de trecere a frontierei;
  • Dinamizează timpul de răspuns al căutărilor şi oferă posibilităţi multiple de analiză şi de interpretare a imaginilor amprentelor (analiză 3D).

Sistemul AFIS Morphotrak, numit iniţial AFIS PRINTRAK BIS, a devenit operaţional la nivel naţional în cursul lunii iulie 2007 şi în concordanţă cu prevederile acordurilor internaţionale a devenit Punct Naţional de Contact pentru schimbul de date dactiloscopice cu sistemele europene similare.

Sistemul AFIS AFIS Morphotrak reprezintă cea mai complexă tehnologie de acest gen existentă pe plan mondial, fiind caracterizat ca o componentă de bază a sistemului judiciar naţional şi european în lupta împotriva infracţionalităţii transfrontaliere.( Sursa:http://www.politiaromana.ro/Criminalistic/laborator_baze_de_date.htm#PRINTRAK )