În baza Hotărârii Guvernului nr. 404/2006, a avizului Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi a aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Universitatea Română de Stiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Criminaliştilor din România şi cu Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, organizează Masteratul în Criminalistică, pe durata a doi ani (patru semestre).

Experienţa căpătată pe durata celor şase serii anterioare de absolvenţi demonstrează că acest masterat a constituit o formă eficientă de pregătire, activitatea teoretică fiind armonios îmbinată cu aplicaţii practice în laboratoarele din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică şi din cadrul serviciilor teritoriale ale acestuia, la care s-au adăugat şi activităţi de cercetare ştiinţifică, desfăşurate sub îndrumarea unor cadre didactice universitare şi a unor specialişti cu experienţă în domeniul criminalisticii.
Pentru seria a IX-a (2011-2013), înscrierile se fac în perioada 1-28 septembrie 2011 la sediul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, situat în B-dul Energeticienilor nr.9-11, sector 3, Bucureşti.
În zilele de 29-30 septembrie 2011 va avea loc examenul de admitere, care va consta într-o lucrare scrisă, pentru care candidaţii vor pregăti temele parcurse la disciplina Criminalistică din cadrul facultăţilor de drept.

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele documente:
• copie legalizată după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior sau după adeverinţa de licenţă;
• copie după certificatul de naştere (legalizat);
• copie după B.I./C.I;
• cazier judiciar;
• 2 fotografii tip B.I.;
• dosar plic;
• curriculum vitae.
Taxa de înscriere este de 30 euro şi se achită la casieria universităţii.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a masteratului, prezenţa este obligatorie atât la cursuri, cât şi la activităţile practice.
Modulele prevăzute în programa de învăţământ vor fi comunicate la deschiderea cursurilor primului semestru, care va avea loc în perioada 2-17 decembrie 2011, începând cu ora 8:30, la sediul Universităţii din strada Matei Basarab nr.18 bis, Bucureşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Universităţii (dl. Maricel Ioniţă – mobil 0747.707.143) sau de la Asociaţia Criminaliştilor din România , B-dul Dacia nr.55, sector 1, Bucureşti (prof. Vasile Lăpăduşi – telefon 021/21.033.44, mobil – 0740.060.696).