A2-CSIKID_FR_C_^_FRIDAY

În baza Hotărârii Guvernului nr.404/2006, a avizului Agenţiei Române pentru Avizarea Calităţii în învăţămâţntul Superior, precum şi a aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Criminaliştilor din România şi cu Institutul Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, organizează, în continuare, Masteratul în Criminalistică, pe durata a doi ani (patru semestre).

Experienţa căpătată pe durata celor opt serii anterioare de absolvenţi, demonstrează că acest masterat s-a ridicat la nivelul normelor europene, constituind o formă eficientă de pregătire în domeniu, activitatea teoretică fiind armonios îmbinată cu aplicaţii practice în laboratoarele din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică şi serviciile teritoriale ale acestora, la care s-au adăugat şi activităţile de cercetare ştiinţifică, desfăşurate sub îndrumarea unor cadre didactice universitare şi a unor criminalişti cu experienţă îndelungată.

Pentru seria 2013-2015, înscrierile se fac în perioada 8-30 septembrie 2013, la sediul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, situat în B-dul Energeticienilor nr.9-11, sector 3, Bucureşti.

In zilele de 2 şi 3 octombrie 2013, între orele 9,00 – 13,00, va avea loc examenul de admitere, care va consta într-o lucrare scrisă, pentru care candidaţii vor pregăti temele referitoare la: obiectul criminalisticii; principiile şi metodele criminalistica; contribuţia probelor criminalistice la stabilirea adevărului.

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte şi documente:

 1. diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior- adeverinţă de licenţă;
 2. copie legalizată după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior sau după adeverinţa de licenţă;
 3. copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. copie legalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 5. cazier judiciar;
 6. adeverinţă medicală;
 7. copie B.I./ C.I.
 8. dosar plic;
 9. 2 fotografii tip B.I.;
 10. curriculum vitae;
 11. copie după foaia de vărsământ/ chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 12. anexă la cererea de înscriere conform Ordin M.E.C.I. nr.4651/2009.

Taxa de înscriere este de 30 euro.

Taxa şcolară pentru anul 2013 – 2014 este de 800 euro (se va achita în lei la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii).

Această taxă se va achita în patru rate, după cum urmează:

 1. 200 euro până la 10           octombrie 2013;
 2. 200 euro până la 10           ianuarie 2014;
 3. 200 euro până la 10           martie 2014;
 4. 200 euro până la 21           aprilie 2014.

Penalizările de întârziere la plată sunt de 0,5% / zi.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a masteratului, prezenţa este obligatorie, atât la cursuri, cât şi la activităţile practice.

Modulele prevăzute în programa de învăţământ vor fi comunicate la deschiderea cursurilor primului semestru, care va avea loc, în perioada 2 decembrie 2013 – 18 decembrie 2013, începând cu ora 8,30, la sediul Universităţii din strada Matei Basarab nr.18 bis, Bucureşti.

Informaţii suplimentare –

Asociaţia Criminaliştilor din România – telefoane: 021/210.33.44, 0740.060.696.