În baza Hotărârii Guvernului nr.404/2006, a avizului Agenţiei Române pentru Avizarea Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi a aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Criminaliştilor din România şi cu Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, organizează, în continuare, Masteratul în Criminalistică, pe durata a doi ani ( patru semestre).
Experienţa căpătată pe durata celor cinci serii anterioare de absolvenţi, demonstrează că acest masterat s-a ridicat la nivelul normelor europene, constituind o formă eficientă de pregătire în domeniu, activitatea teoretică fiind armonios îmbinată cu aplicaţii practice în laboratoarele din cadrul Institutului de Criminalistică şi serviciile teritoriale ale acestora, la care s-au adăugat şi activităţile de cercetare ştiinţifică,desfăşurate sub îndrumarea unor cadre didactice universitare şi a unor criminalişti cu experienţă îndelungată.
Pentru seria a VIII –a ( 2010 – 2012 ), înscrierile se fac în perioada 1-30 septembrie 2010, la sediul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „ Gheorghe Cristea”, situat în B-dul Energeticienilor nr.9-11, sector 3, Bucureşti.
În zilele de 4 şi 5 octombrie 2010, între orele 9,00 – 13,00 , va avea loc examenul de adimitere, care va consta într-o lucrare scrisă, pentru care candidaţii vor pregăti temele referitoare la : obiectul criminalisticii, principiile şi metodele criminalisticii; contribuţia probelor criminalistice la stabilirea adevărului.
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte şi documente:
1. diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior-adeverinţă de licenţă;
2. copie legalizată după diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior sau după adeverinţă de licenţă ;
3. copie legalizată după certificatul de naştere;
4. copie legalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul ;
5. cazier judiciar;
6. adeverinţă medicală;
7. copie B.I./ C.I.
8. dosar plic;
9. 2 fotografii tip B.I.;
10. curriculum vitae;
11. copie după foaia de vărsământ/chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
12. anexă la cererea de înscriere conform Ordin M.E.C.I. nr. 4651/2009.
Taxa de înscriere este de 30 euro.
Taxa şcolară pentru anul 2010 – 2011 este de 800 euro ( se achită în lei la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii ).
Această taxă se va achita după cum urmează :
200 euro până la 10 octombrie 2010 ;
200 euro până la 12 ianuarie 2011;
200 euro până la 23 martie 2011;
200 euro până la 23 aprilie 2011.
Penalizările de întârziere de plată sunt de 0,5% /zi.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a masteratului, prezenţa este obligatorie, atât la cursuri, cât şi la activităţile practice.
Modulele prevăzute în programa de învăţământ vor fi comunicate la deschiderea cursurilor primului semestru, care va avea loc, în perioada 29 noiembrie 2010 – 16 decembrie 2010, începând cu ora 8,30, la sediul Universităţii din strada Matei Basarab nr.18 bis, Bucureşti.
Informaţii Universitare-telefon mobil (de luni până vineri) :
( dl Ioniţă Maricel ) 0724.378.237
0747.707.143
Informaţii suplimentare –
Asociaţia Criminaliştilor din România (de luni până vineri) – telefoane 021/210.33.44 ; 0740.060.696.

Director Program Masterat, Prof.univ.dr. GHEORGHE POPA

Rector, Prof.univ.dr.ing.
LIDIA CRISTEA