Ajuns la a IX-a promoţie, masteratul în criminalistică organizat de Universitatea Română de Stiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”, în parteneriat cu Asociaţia Criminaliştilor din România şi cu Institutul Naţional de Criminalistică,  reuşeşte să menţină standarde riguroase atât în activitatea teoretică şi cu precădere în cea practică.Întreaga calitate a procesului de învăţământ este garantată de experienţa practică a profesorilor care predau diferite discipline în cadrul masteratului. Aceşti profesori, care şi-au dedicat o bună parte a vieţii lor în scopul aflării adevărului şi înfăptuirii actului de justiţie, împărtăşesc masteranzilor experienţa lor profesională acumulată în  multe cercetări la faţa locului, constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize criminalistice. Totodată această ştiinţă, mereu în continuă dezvoltare, nu poate fi pusă în aplicare decât prin practică. Cercetarea practică duce la inovaţie, numai confruntându-te cu situaţii practice realizezi importanţa descoperirii de noi metode şi tehnici care să conducă la identificarea persoanelor şi obiectelor.

            Fotografiile de mai jos redau masteranzii care desfăşoară o lecţie practică de cercetare la faţa locului. A fost regizată în prealabil scena unei infracţiuni iar lor li se cere să desfăşoare cercetarea la faţa locului după toate regulile criminalistice învăţate. Se stabilişte echipa de cercetare compusă din patru membrii şi un şef de echipă care are menirea de a coordona activităţile desfăşurate. Echipa va ridica toate categoriile de urme descoperite la faţa locului,  va examina cadavrul  şi va efectua toate activităţile de cercetare în scopul identificării autorilor.Şi cum lecţia este una practică cu caracter  didactic nu luaţi în considerare unele amănuntele neconcordante observate în fotografii.