În decursul ultimilor ani ştiinţele forensic au cunoscut o dezvoltare explozivă atât pe plan naţional cât şi internaţional atât în descoperirea probelor cât şi în examinarea acestora. Hans Gross a definit criminalistica „o ştiinţă a stărilor de fapt în procesul penal”.Această definiţie universal valabilă vine să consolideze importanţa pe care o are investigarea criminalistică într-o cauză penală, statisticile actuale arătând că aproximativ 70 % din cazuistică este rezolvată prin metode şi tehnici strict ştiinţifice.

Echipamentul de relevare a urmelor cu sursă de lumina variabila CRIME LITE 80 S

         Funcţionează  în spectrul 400-700 nanometri şi folosesc tehnologia LED având o putere optică de până la 500mW. Aceste surse de lumină sunt foarte importante în căutarea urmelor materie în special a urmelor biologice care sunt puse foarte bine în contrast folosind diferitele filtre de lumină incluse în acest kit, în funcţie de urma care va fi pusă în evidenţă.

         În acest sens trebuiesc cunoscute filtrele şi lanternele ce se vor folosi în funcţie de specificul urmei ce va fi examinată.Examinarea florescenţei este în sens generic, tehnica de cercetare criminalistică aplicată pentru a genera contrast vizual pentru o varietate de urme materie atunci când reflectanţa normală sau variaţiile de transmitere sunt mici.

Pentru folosirea în condiţii optime a filtrelor şi ochelarilor de contrast Foster and Freman (firma distribuitoare) a creat o aplicaţie Android care poate fi descarcată direct de pe site-ul oficial  www.fosterfreeman.com

 

Folosirea detectoarelor în investigarea locului faptei

         Detectorul este un dispozitiv folosit pentru a constata prezenţa unui corp sau a unui fenomen. Criminaliştii folosesc detectoare în procesul căutării şi descoperirii la faţa locului a obiectelor, substanţelor sau fenomenelor care au legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. De obicei pe timpul investigării locului faptei detectoarele cel mai frecvent utilizate sunt : detectorul de metale, detectorul de gaze, detectorul de materii explozive, detectorul de substanţe radioactive.

CRIME ZONE

Aplicaţia „Crime Zone” constituie un software de proiectare şi reconstrucţie a locului faptei, introdus în anul 2008 în sistemul forensic al Poliţiei Române. Programul se utilizează de aproape 20 de ani de către investigatorii din Statele Unite ale Americii, fiind un produs al companiei CAD ZONE. Cu ajutorul acestui soft de tip „CAD” (Computer Aided Design – Proiectare asistată de calculator) se pot stoca şi executa măsurători, se pot efectua calcule matematice, se pot importa fotografii efectuate la faţa locului sau fotografii efectuate din satelit prin Google Map.

„Crime Zone” este un program de desenare pe bază de vectori, ceea ce înseamnă că graficul este construit prin crearea de obiecte trasând linii, cercuri, dreptunghiuri. Se pot face desene folosind măsurătorile reale efectuate la faţa locului la o scară de 1:1, calculatorul neavând restricţii, asemenea unei schiţe care trebuie să încapă pe o foaie de hârtie format A4. Programul calculează orice scală de imprimare în funcţie de mărimea hârtiei folosite. Desenele pot fi imprimate şi cu un plotter cu format mare, sau se poate îmbina un desen tipărit pe mai multe foi care se lipesc ulterior.

            O componentă particulară a acestui software o constituie unealta de convertire a schiţei efectuate din varianta 2D în 3D, aceasta realizându-se cu respectarea cerinţelor programului. Totodată, această unealtă de lucru oferă o imagine globală despre locul comiterii infracţiunii, creând posibilitatea de a interveni cu explicaţii şi de a redimensiona detalii descoperite la faţa locului, putând aduce astfel în prin plan principalele probe descoperite în investigare.

Examinarea urmelor materie folosind instalaţia SUPER FUME.

Această instalaţie funcţionează pe principiul relevării  urmelor de pe obiectul examinat folosind vapori de cyanacrilat la o umiditate de 80%. Avantajul acestui aparat comparativ cu cel al etuvei de pe autolaboratoarele din dotarea serviciilor criminalistice il constituie dimensiunea obiectelor care pot fi tratate cu ajutorul acestei metode.Cu instalaţia SUPER FUME se pot releva urme papilare de pe obiecte, indiferent de dimensiunea acestora.Instalaţia este formată din două plite de încălzire a cyanacrilatului cu ventilatoare de dispersie a vaporilor, recipient de vaporizare a apei în vederea asigurării umidităţii, filtru de purificare a aerului după folosire precum şi două unităţi de control a funcţiilor prevăzute cu temporizator şi senzor de umiditate. Cu această aparatură pot fi relevate şi ridicate urme papilare de pe corpul cadavrelor dar numai în anumite cazuri.

 Software-ul LUCIA FORENSIC poate prelucra atât fotografii la scară ale obiectelor din câmpul  infracţiunii cât şi fotografii ale urmelor model de comparaţie, folosirea diferitelor funcţii, cum ar fi: juxtapunere, îmbinare, transformări negativ-pozitiv, reconstrucţia întregului din părţi componente, poate duce la identificarea probelor examinate.

[nggallery id=2]