Videofilmarea locului faptei a devenit în ultimii ani o procedură de rutină pentru documentarea locului faptei. Folosirea înregistrărilor video pe bandă sau a celor video digitale s-a acceptat la scară largă de către comunitatea poliţienească în ziua de azi. Câţiva factori au influenţat devenirea comună a folosirii videofilmării. Pentru cele mai multe agenţii poliţieneşti, acceptarea folosirii videofilmării în documentarea locului faptei se datorează disponibilităţii sale – în sensul existenţei mai multor modele accesibile de videocamere şi a excelentelor lentile de pe camerele foto care permit trecerea de la superangular la teleobiectiv în filmarea locului faptei şi a probelor fizice/urmelor.

Cea mai mare influenţă în acceptarea documentării prin videofilmare a locului faptei vine de la juraţii care aşteaptă astfel de filmări. Majoritatea cetăţenilor înşişi folosesc în mod curent videofilmarea în viaţa lor privată. Ei doresc şi aşteaptă de la investigatorii locului faptei să includă o formă de documentare video. Într-adevăr, criminaliştii pot folosi videofilmarea ca o unealtă valoroasă pentru documentarea locului infracţiunii.

Înregistrarea locului faptei ar trebui să fie primul pas după turul preliminar al locului faptei şi după ce fotografiile tip Polaroid(instantanee) au fost deja făcute. Procesul videofilmării locului faptei este rezumat în cele ce urmează:

  1. începeţi videofilmarea cu o introducere. Introducerea poate să apară în formă vocală, realizată de către cel ce filmează, sau sub forma unei plăci sau unui afiş fără sunet. Informaţiile din introducere ar trebui să includă cel puţin: numărul cazului, data, ora, locaţia, tipul de cercetare/investigaţie, precum şi alte informaţii obiective considerate necesare de către cel ce filmează(condiţii meteo, camera folosită etc.).
  2. filmarea întregului loc al faptei, după introducere, ar trebui să fie fără întregistrări audio subiective-unele proceduri departamentale pot cere înregistrare audio, în cazul acesta ele trebuind a fi urmate. În unele cazuri, adăugarea de comentarii de către cel ce filmează poate fi socotite subiective de către curte şi pot conduce la omisiuni în procesul de înregistrare. E importanta prevenirea adăugării subiectivităţii în documentarea locului faptei, prin asigurarea că personalul poliţienesc nu este înregitrat la locul faptei. Videofilmarea ar trebui să conţină locul faptei, victimele şi probele fizice/urmele, nu investigatorii sau şeful echipei în timp ce ei stau şi vizionează activitatea de cercetare.
  3. se începe înregistrarea locului faptei cu o perspectivă generală asupra zonelor din împrejurimi  care duc spre sau în afara locului infracţiunii. O privire generală asupra locului faptei urmează după filmarea împrejurimilor. Folosirea celor patru puncte cardinale va asigura că sunt înregistrate toate unghiurile zonei. Această orientare ca etapă în cadrul documentării este cea mai importantă şi utilă pentru vizionarea ulterioară de către investigatori, martori, avocaţi şi juraţi.
  4. înregistrarea continuă traversând locul faptei, folosind formatul superangular urmat de imaginile de detaliu ale probelor/urmelor. Filmarea ar trebui să ilustreze orientarea/poziţionarea sau relaţia dintre probe/urme la locul faptei. E important să se reţină continuitatea înregistrării, în timpul vizionării videofilmării. Saltul  întâmplător de la o probă la alta duce la ineficientizarea documentării video. Înregistrarea video a locului faptei are ca prim scop orientarea locului crimei în cadrul natural şi nu intenţionează să ţină seama de detaliere şi înregistrarea de înaltă calitate a imaginii apropiate a elementelor individuale ale  probelor.
  5. înregistrarea locului faptei ar trebui de asemenea să includă orientarea/vedere asupra locului faptei din punctul de vedere al victimei. Stând lângă victimă(dacă aceasta este încă prezentă la locul faptei) şi filmând spre cele patru puncte cardinale pot fi obţinute informaţii despre ceea ce vedea aceasta, lucru care este deseori util în investigaţiile următoare. Nu distrugeţi probe şi nu modificaţi poziţia victimei când desfăşuraţi activitatea de videofilmare!
  6. în timpul filmării, mişcaţi camera lent, în special când folosiţi zoom –ul sau executaţi panoramare. Un tripod sau un monopod va facilita aceste mişcări. Mergând, înregistrând şi producând o filmare „lină” poate fi dificil, dar practica şi experienţa pot ajuta în procesul documentării.
  7. pentru lumină slabă sau filmare pe timp de noapte, majoritatea camerelor sunt echipate cu lumini; oricum, o sursă adiţională, cum ar fi reflectoare pe podea, este recomandată. Maşinile de pompieri şi unele maşini de poliţie sau utilitare au lumini suplimentare care pot fi folositoare în aceste situaţii.
  8. odată terminată filmarea, nu ar trebui modificată sau alterată. Banda originală ar trebui ţinută ca probă şi duplicată pentru vizionări.

Un alt avantaj al videofilmării în adăugarea costului scăzut şi a acceptării în plan juridic, este posibilitatea de a da o prezentare tridimensională a locului faptei. Câteva dintre avantajele folosirii filmării locului faptei sunt minima instruire necesară, disponibilitatea şi costurile reduse ale imprimării, reproductibilitatea,  interconexiunea cu alte sisteme video şi digitale. Unul dintre cele mai utile avantaje ale filmării locului faptei este posibilitatea pentru cel care face înregistrarea de a vedea şi evalua filmarea la faţa locului. La camerele video din ziua de azi se poate examina prin vizor, se pot face evaluări imediate şi, dacă este necesar, se filmează încă o dată. Un alt avantaj este acela că alţi investigatori şi oficiali interesaţi au posibilitatea de a vedea  locul faptei fără a fi prezenţi acolo şi fără să contamineze ori să distrugă probele fizice.

Filmarea ca tehnică de documentare poate oferi o perspectivă a locului faptei care e mult mai uşor percepută decât din note, schiţe, sau chiar din fotografii. De reţinut însă că este o tehnică suplimentară şi nu înlocuieşte alte tehnici.

Traducere după HENRY LEE.