Niciodată, în cei 10 ani de poliţie criminalistică pe care i-am împlinit anul acesta nu mi-am permis să blamez sistemul din care fac parte. Un sistem inadecvat care funcţionează din inerţie deşi, de multe ori se dovedeşte inert, menit parcă să complice lucruile simple sau să le scufunde în incertitudine.

Încă de anul trecut preaslăvitul MAI încearcă din răsputeri să acopere deficitul imens de personal ieşit vremelnic la pensie. Şcolile de Poliţie şi-au redus considerabil numărul de elevi din cauze ce ţin probabil de lipsa de bani. S-au gândit Ei, că MAI bine fac angajari directe, scutindu-le astfel şi timpul privind perioada de angajare şi resursele logistice. Acesta e un subiect destul de complex şi nu asta vreau să vizez acum.

Ofiţeri la promoţieeee, cine MAI doreşte cine MAI pofteşte???

Ghidul carierei profesionale în MAI lipseşte cu desăvârşire. O să ma rezum în cele ce urmează la felia mea de tort din care tot mănânc de ceva timp şi care a început să se cam acrească de la atâta lămâie storsă în ochi. Criminalistica e o ştiinţă deosebită, te simţi satisfăcut profesional când vezi că de la o simplă urmă descoperită şi ridicată de la faţa locului de tine, fie ea papilară, biologică sau de altă natură, reuşeşti să dai de urma criminalului. E o senzaţie de nedescris, doar cine a trăit-o ştie ce spun. Un bun criminalist se formează în timp, ficare caz investigat îţi oferă o doză de experienţă. Ce oferă sistemul unui agent de poliţie cu experienţă? O linie pe umăr la fiecare cinci ani, ceea ce însemnă o cheltuială în plus pentru el (alte grade, cinsteşte-ţi colegii….că deh…ai avansat). Ai avansat şi o să ai şi salariul mai mare….cu vreo 30 de Ron/grad :))  .N-ar fi mai corect ca munca să fie remunerată în funcţie de performanţe? Mi-am pus de multe ori întrebarea: de ce să vreau să fac mai mult, de ce să evoluez, de ce să fiu mai bun în domeniul meu dacă sistemul mă vrea prost?!

Credeţi că dacă o să am mai multe identificări o să obţin vreun merit?     Răspuns: NU!

Credeţi că dacă nu o să am nicio identificare o să-mi scadă cineva din salariu? Răspuns: NU

Cum mă motivezi tu MAI-ule să cresc în performanţă dacă colegul care stă cu telecomanda în mână şi deschide poarta câştigă mai bine decât mine? Pentru ce să-mi rup ochii comparând urme, pentru ce să mă duc acasă şi la prima baie să se coloreze apa de la negru de fum? Pentru ce să trag de cadavre, vara la 35 de grade? Pentru ce să iau purici, păduchi şi râie de prin canale umblând dup boschetari şi căutând urme cu lanterna? Pentru ce să mă expun bolilor când examinez un cadavru în putrefacţie? Vă spun eu: pentru că iubesc criminalistica!

Dar cum iubirea e de multe ori cu năbădăi, între mine şi ea intervine sistemul, care îşi doreşte să involuez, să rămân unde sunt acum. Vorba unui şef central, pensionat nu demult:  “Tu eşti mic, ai avântul cam mare. Stai în banca ta”. Asta pentru că-l ”deranjasem” cu un articol despre o metodă inovativă folosită în criminalistică, articol pe care mi-am permis să-l scriu singur, eu “un amărât de agent”.

Ultima picătură de lămâie mi-a fost injectată astăzi. Cu mare fast şi vâlvă IPJ Timiş/Serviciul Resurse Umane a scos la concurs un post de ofiţer I, la Serviciul Criminalistic – Biroul de Investigare tehnico-științifică a locului faptei, poziţia 355/a. Culmea, aici lucrez de vreo 10 ani. M-am mirat de ce şansă frumoasă ne oferă sistemul :). Toate bune până am citit condiţiile de participare. Haideţi să ne amuzăm împreună de nişte minţi luminate (cu lanterna).

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a)    studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv :

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau ştiinţe inginereşti;

           Sau

–          studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), cu diplomă de licenţă în unul dintre domeniile fundamentale : ştiinţe sociale (numai domeniile de licenţă drept şi ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică) sau ştiinţe inginereşti. 

  1. b)   este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
  2. c)    nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  3. d)   nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
  4. e)    a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Ca orice criminalist la început de carieră m-am decis să urmez cursurile Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, gândindu-mă ca mă va ajuta pe parcurs în ceea ce fac. Pot să spun cu tărie că fiecare disciplină pe care am absolvit-o în cadrul facultăţii m-a ajutat să înţeleg mai bine comportamentul uman, să stabilesc itercriminis-ul la faţa locului, să lucrez ca un profiler.Dintre toate ştiinţele psihologia cred ca este cea mai utilă  unui criminalist care lucrează la faţa locului.

Se pare că cei de la resurse umane nu au fost de acceaşi părere considerând că ştiinţe precum cele din tabelul de mai jos ar fi mult mai folositoare în domeniul criminalisticii. La ştiinţe sociale observam ca sunt specificate clar domeniile de licenţă în timp ce la ştiinţele inginereşti intră toate la grămadă :))

Construcții civile, industriale și agricole
Căi ferate, drumuri și poduri
Construcții și fortificații
Amenajări și construcții hidrotehnice
Construcții miniere
Inginerie sanitară și protecția mediului
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
Inginerie civilă
Inginerie urbană și dezvoltare regională
Agricultură 240
20 Științele solului 240
30 Montanologie 240
40 Protecția plantelor 240
50 Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară 240
20 Horticultură 20 Horticultură 10 Horticultură 240
20 Peisagistică 240
30 Inginerie forestieră 140 Inginerie forestieră 10 Ingineria prelucrării lemnului 240
20 Ingineria și designul produselor finite din lemn 240
40 Silvicultură 30 Silvicultură 10 Silvicultură 240
20 Exploatări forestiere 240
30 Cinegetică 240
50 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10 Inginerie economică în agricultură 240
20 Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 240
10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetică 240
20 Biotehnologii*10) 240
10 Ingineria produselor alimentare 150 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 240
20 Tehnologia prelucrării produselor agricole 240
30 Controlul și expertiza produselor alimentare 240
40 Pescuit și industrializarea peștelui 240
50 Protecția consumatorului și a mediului 240
60 Extracte și aditivi naturali alimentari^) 240
10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240
20 Piscicultură și acvacultură

 

Dacă vă faceţi griji cu privire la experienţa în domeniu, staţi liniştiţi, conform fişei postului nu vă trebuie experienţă, nicio oră de criminalistică.

În concluzie, dacă eşi poliţist,  ai terminat facultatea de zootehnie, şi nu ai lucrat deloc în domeniul criminalisticii, eşi candidatul ideal pentru acest post.

Vă ataşez mai jos şi CV-ul meu cu specificaţia: să nu faceţi ca mine!