SiglaAsocMica

ASOCIAŢIA CRIMINALIŞTILOR DIN ROMÂNIA

INSTITUTUL NAȚIONAL                                                                            AGENŢIA INTERNAŢIONALĂ
DE CRIMINALISTICĂ din I.G.P.R.                            pentru PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ȘI POLITICI DE SECURITATE
 
 
 
                                                                ORGANIZEAZĂ cea de-a treia
                                                  CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ cu tema
„VALORIFICAREA URMELOR ŞI MIJLOACELOR MATERIALE DE PROBĂ PRIN EXPERTIZE CRIMINALISTICE „
                                                            Bucureşti, 23-24 octombrie 2013
 

Descarcă FORMULAR DE PARTICIPARE (dacă vrei să susții o lucrare)

Condiţii de participare:

Înscrierea lucrării/ lucrărilor până la data de 15 septembrie 2013, prin e-mail trimiţând formularul completat la adresa de e-mail asociaţia.criminalistilor@yahoo.ro cu menţiunea „Conferinţă octombrie 2013”.

Pentru cei care doresc să se înscrie fără o intervenţie scrisă, formularul de înscriere se va trimite până la data de 1 septembrie 2013.

Achitarea taxei de participare trebuie făcută până la data de 1 septembrie 2013 în contul Asociaţiei Criminaliştilor din România RO96 RNCB 0080 0056 4199 0001 deschis la BCR- Sala Palatului (CIF 14523220), cu menţiunea „taxă participare conferinţă 2013):

taxă participare cu lucrare -100 lei

taxă participare fără lucrare – 50 lei

Lucrările în extenso vor fi trimise la aceeaşi adresă de e-mail până la data de 15 septembrie 2013. Lucrările care nu vor fi trimise până la termenul menţionat, nu vor fi publicate.

Programul detaliat al conferinţei îl veţi primi împreună cu diploma de participare.

Cerinţe de redactare a lucrărilor:

● Redactarea lucrării se va face în limba română şi în limba engleză. Aceasta nu trebuie să depăşească 4-6 pagini care vor cuprinde şi referinţele bibliografice.

● Recomandăm respectarea termenului de trimitere a formularului de participare. Înscrierile care depăşesc termenul nu vor fi acceptate.

Informaţii suplimentare:

● Limba oficială a conferinţei va fi română şi engleză.

● Taxa de participare va acoperi, în principal, volumul conferinţei în format electronic, contravaloarea meselor de prânz din ambele zile ale conferinţei, mapelor conferinţei ( program, diplomă de participare, ecusoane şi materiale promoţionale) şi alte cheltuieli ocazionate de organizarea acestui eveniment.

Secretar general- administrator al
Asociaţiei Criminaliştilor din România
Col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi