Balistica judiciară se ocupă cu studiul construcţiei şi funcţionării armelor de foc, de procesele legate de tragere, precum şi de urmele produse de acestea, toate fiind folosite pentru elucidarea problemelor ridicate de urmărirea penală. În acest scop balistica judiciară, ca ramură a tehnicii criminalistice, a creat metode specifice pentru o mai bună identificare individuală a armei de foc după gloanţele şi tuburile trase, dar şi după alte urme produse de funcţionarea armei.

CLASIFICAREA  ARMELOR  DE  FOC  ŞI  A  MUNIŢIEI

Din perspectiva criminalistica, clasificarea armelor de foc prezintă o utilitate practică pentru identificare datorită posibilitaţii determinării grupului, categoriei, mărcii.  Clasificarea se referă, în principal la armele portabile, întrucât acestea sunt folosite în general de către infractori. Armele de foc se clasifică în funcţie de caracteristicile de construcţie ale diferitelor componente şi după modul de funcţionare (încărcare, percuţie), caracteristici capabile să faciliteze identificarile de grup şi individuale.

Clasificarea armelor se face astfel:

 1. A. După destinaţie:

• arme militare (de luptă)→puşti , carabine , pistoale , pistoale mitralieră

• arme de vânătoare

• arme sportive sau de tir

• arme cu diverse destinaţii speciale→pistoale de semnalizare, de start, de alarmă, cu gaze lacrimogene.

• arme ascunse

 1. B. După lungimea ţevii :

• arme cu ţeava lungă (carabine ,puşti , puşti mitralieră , arme de vânătoare şi tir)

• arme cu ţeava mijlocie (pistoale mitralieră)

• arme cu ţeava scurtă (pistoale şi revolvere )

 1. C. După construcţia canalului ţevii:

• arme cu ţeava netedă sau lisă→arme de vânătoare cu alice , pistoale de semnalizare , arme de tir redus

• arme cu ţeava ghintuită→tirul cu cartuşe cu proiectil unic (pistoale, revolvere, carabine, pistoale mitralieră,etc.)

• arme cu ţevi combinate (lise şi ghintuite).

 1. D. După modul de funcţionare:

•arme cu repetiţie (reîncărcare prin acţiunea trăgătorului)

•arme semiautomate (încărcarea şi scoaterea tubului tras se fac automat, percuţia se face pentru fiecare tragere prin apăsarea trăgaciului)

•arma cu tragere automată (reîncărcarea prin energia gazelor în acţiunea de recul).Acestea permit tragerea în serii şi în foc continuu printr-o singură apăsare pe trăgaci.

 1. E. După calibru:

•arme cu calibru mic-4,50―6,35 mm

•arme cu calibru mijlociu-6,35―9,00 mm

•arme cu calibru mare-peste 9,00 mm

La armele de vânătoare calibrul se apreciază,de regulă, după criteriul numărului de alice fabricate dintr-un pfunt englezesc(calibrul 12 corespunde diametrului de 18,5 mm).

F. După modul de fabricaţie:

•arme de fabricaţie industrială—caracteristici proprii pentru fiecare tip şi model

•arme de fabricaţie meşteşugărească (armele vechi în general)

•arme de foc rudimentare din materiale improvizate

•arme de foc modificate prin retezarea ţevii şi patului.

În zilele noastre se găsesc în general arme de producţie industrială, armele meşteşugăreşti, rudimentare sau modificate fiind foarte rare datorită frecvenţei sau uşurinţei cu care se procură cele industriale.

Muniţia se clasifică astfel:

Muniţia folosită la armele portabile este constituită în general de cartuşe cu sau fară glonţ. Glonţul se constituie ca fiind partea componentă a cartuşului care produce urme asupra obiectului cu care intră în contact în urma tragerii cu o armă de foc. Gloanţele se clasifică în:

–  gloanţe obişnuite (normale)-se compun din cămaşa de oţel şi un miez din oţel sau din metal masiv, de regulă plumb. În funcţie de geometria lor (diferă în funcţie de distanţa de zbor şi viteză), gloanţele se clasifică în:

–   gloanţe cu vârf alungit şi rotunjit

–   gloanţe cu vârful rotunjit

–   gloanţe cu vârful retezat

–  gloanţe speciale – trasor, perforant-incendiare, explozive

Glonţul trasor este compus din cămaşă, miez de plumb, paharul în care este presată substanţa trasoare. În momentul tragerii flacăra de la încărcătura de pulbere aprinde substanţa trasoare şi astfel glonţul lasă o urmă luminoasă în urma sa.

Glonţul perforant incendiar se compune din cămaşa  cu coafa de tambac, miez de oţel cu cămaşă de plumb, subfund de plumb şi substanţă incendiară.

Glonţul exploziv conţine o încărcătură care explodează fie la impactul cu ţinta, fie după ce acesta a intrat în interiorul ţintei. Ca o varietate, glonţul exploziv intern, la impactul cu ţinta se împrăştie în interior.

Conform legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, există 3 categorii de arme şi muniţii:

 1. arme şi muniţii interzise – arme şi muniţii a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor care au competenţe în domenuil apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 2. arme şi muniţii letale – arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauzamoartea ori rănirea gravă a persoanelor;
 3. arme şi muniţii neletale – arme şi muniţii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze maortea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.

Din punct de vedere al destinaţiei, armele se clasifică în:

 1. arme militare – arme destinate uzului militar;
 2. arme de apărare şi pază – arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;
 3. arme de autoapărare – arme neletale scurte, special confecţionate pentru a împrăştia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;
 4. arme de tir – arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;
 5. arme de vânătoare – arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;
 6. arme utilitare – arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniil industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante;
 7. arme de asomare – arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un şoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;
 8. arme cu destinaţie industrială – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate uni scop industrial de uz civil şi care au aparenţa unei arme de foc automate;
 9. arme cu tranchilizante – arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanţe tranchilizante;
 10. arme de panoplie – arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;
 11. arme de colecţie – armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică, documentară sau sentimentală deosebită;
 12. arme vechi – arme letale produse înainta de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;
 13. arme de recuzită – arme special confecţionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării  lor de către un  armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.

Din punct de vedere constructiv, armele se clasifică astfel:

 1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune – arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;
 2. arme de foc scurte – arme de foc a căror ţeavă nu depăşeşte 3 cm sau a căror lungime totală nu depăşeşte 60 cm;
 3. arme de foc lungi – arme de foc a căror lungime a ţevii sau lungime totală depăşeşte dimensiunile armelor de foc scurte;
 4. arme de foc automate – arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat şi trag o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
 5. arme de foc semiautomate – arme de foc care, după fiecare cartuş tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuşe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
 6. arme de foc cu repetiţie – arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe ţeavă a unui cartuş preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;
 7. arme de foc cu o singură lovitură – arme de foc fără încărcător, care sunt încărcate după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartuşului în camera de încărcare sau într-un lăcaş special prevăzut la intrarea în ţeavă.