Începând cu anul 2005, noua lege nr.295 privind regimul armelor şi muniţiilor stabileşte (art.24. a.3) că persoana care  deţine legal o armă are obligaţia să prezinte organului de poliţie competent arma sau armele procurate în condiţiile legii, împreună cu cinci cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului –martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Este vorba despre aplicaţia „IBIS”, o bază naţională de date specifice pentru înregistrarea proiectilelor şi tuburilor martor, trase experimental cu armele de foc deţinute legal, ilegal sau cu care sau săvârsit infracţiuni. La nivel local, Serviciul Criminalistic are în subordine Compartimentul Identificări Judiciare, în cadrul căruia există tehnicieni criminalişti ce au atribuţii pe linia executării tragerilor în poligon, recuperării tuburilor şi gloanţelor şi înregistrării acestora, ulterior fiind înainte pentru exploatarea în baza de date computerizată.

Aşadar, conform obligaţiei legale, deţinătorul (legal) de arme de foc va da curs invitaţiei de a se prezenta în poligonul special amenajat, având asupra sa toate armele, ţevile de rezervă şi cartuşele solicitate, împreună cu permisul de armă, sau autorizaţia de cumpărare, având după caz avizul autorităţii de omologare şi inspecţia tehnică. Armele neîncărcate şi asigurate sunt aduse în tocuri, huse sau cutii speciale, împreună cu muniţia necesară, toate aflându-se în stare bună de funcţionare. După ce tehnicianul criminalist efectuează tragerile experimentale şi restituie armele, deţinătorul verifică integritatea acestora şi semnează în registrul de evidenţă.

Posesorul legal de armă de foc trebuie să anunţe şi orice intervenţie/reparaţie asupra armei din care rezultă modificări importante ale acesteia sau ale ţevii.

Şeful Serviciului Criminalistic din I.P.J. Timiş

Comisar Şef de Poliţie SCROB REMUS