Ministerul Justiţiei (MJ) lansează, pentru dezbatere publică, un proiect de ordonanţă privind activitatea experţilor criminalişti, în sensul că se va legaliza posibilitatea de realizare a expertizelor criminalistice şi de către institute private, alături de cele din sistemul public. Ministerul îşi bazează iniţiativa pe faptul că, în Romånia, efectuarea expertizelor criminalistice constituie doar atributul exclusiv Institutului Naţional de Expertize Criminalistice ce este subordonat Ministerului Justiţiei şi Institutului de Criminalistică, aflat în coordonarea Inspectoratului General al Poliţiei Romåne. Faptul că doar cele două Institute pot realiza expertize a generat o serie de critici, existånd voci care au reclamat că în domeniul expertizei criminalistice ar exista o exclusivitate a statului, iar această stare de fapt ar leza dreptul la apărare al justiţiabililor care ar fi lipsiţi de posibilitatea de a se adresa şi altor entităţi (laboratoare) pentru efectuarea unor expertize criminalistice, potrivit MJ.

Sursa: Curentul.ro